Kmieni dalgħodu attendejt il-villaġġ tal-Milied ?fl-istazzjon ta’ #Birkirkara imtella u organizzat mill-Il-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara. Grazzi lis-Sindku Joanne Debono Grech u lil Kaylocke Buhagiar l-kumplament tal-kunsilliera Karkariżi tal-ħidma tagħhom.
Villaġġ fejn it-talent Karkariż spikka speċjalment dak magħmul bl-idejn li jipromwovi l-wirt Kulturali Malti.