Wara li minħabba l-#pandemija #ThePresidentsSolidarityFunRun kellha tiġi posposta, illum Malta ser terġa’ tingħaqad b’differenza sabiex jiġi assigurat li l-protokolli kollha jiġu mħarsa.
Sfortunatament għadni ma rkuprajtx biżżejjed biex inkun preżenti fiżikament magħkom pero’ ser insegwi bi ħġari. Li nara l-poplu Malti magħqud għal dan l-#għan #nobbli tkompli tagħmilni kburi li jien Malti ??❤️.
Ejja ningħaqdu u nkomplu nieħdu ħsieb xulxin
????