08/03/2022

Partit Laburista dejjem emmen fin-nisa

Kien il-Partit Laburista li emmen fin-nisa u tagħhom id-drittjiet mistħoqqa. Għalhekk fuq kollox illum f’Jum il-mara, niċċelebraw dawn il-kisbiet fosthom: – – Il-mara ingħatat id-dritt tal-vot – – L-ewwel mara eletta, Ministru u President – Agatha Barbara – – Il-mara tingħatha l-jgħedd li tkompli bl-istudju tagħha sal-Università – – L-ewwel speaker mara fil-Parlament ta’ Malta – Myriam Spiteri Debono – …

Continue reading