11/01/2022

#emendi fis-servizz tal-Legal Aid Malta

Aktar kmieni llum ħabbart #emendi fis-servizz tal-Legal Aid Malta. Dan is-servizz ser jitwessa’, jiġifieri aktar nies ser ikunu jistgħu jirrikorru għalih, filwaqt li wieħed ser ikun jista’ japplika għas-servizz online. Dan iffiser aktar #effiċjenza, #effettivita u #aċċessibiltà lejn iċ-ċittadin. Permezz ta’ din l-emenda dan il-Gvern qed ikompli dejjem juri kemm għandu fuq quddiem tal-Aġenda tiegħu l-interess komuni .

Continue reading