Matul il-ġimgħa kelli l-privileġġ niltaqa’ mal-Prepostu Arcipriet Mons. Louis Suban, li ser ikun qiegħed jieħu l-kariga uffiċjalment fil-11 ta’ #Diċembru. Flimkien iddiskutejna il-#ġid tal-lokal u kif nistgħu naħdmu biex intejbuh.
Minn qalbi nawguralu għall-kariga importanti li huwa ġie magħżul biex jaqdi.
Ġie wkoll ħdejna l-ħabib Joe Debono Grech li dejjem ħadem bla heda għal #Birkirkara.