F’dawn l-aħħar 20 xahar wettaqna #riformi Kostituzzjonali importanti u li kien hemm bzonnhom, pero’ l-#Indipendenza tibqa’ waħda mit-tappi vitali fil-miexja għall-ħelsien veru tagħna bħala nazzjon sovran.
Ejja nibqgħu naħdmu ma’ min hu ta’ rieda tajba u li għalih Malta l-ewwel u qabel kollox ??❤️.
Minn qalbi nawguralkom il-festa t-tajba.