Fil-Kunsill tal-Ministri lbierah ġewwa Brussell, iddiskutejna temi bħal strateġija post-covid għall-ġustizzja, diġitalizzazjoni tas-settur u fuq li nikkoperaw aktar fil-ġlieda kontra r-reat tal-mibgħeda u diskors ta’ mibgħeda.
Ikkontribwejt għan-nom ta’ Malta filwaqt li ħadt gost nitkellem mall-Kummissarju Reynders sabiex inkomplu nsaħħu r-reputazzjoni barra minn xtutna. Ħadt l-opportunità li nawgura lill-Ministru Feredali Germaniż ġdid Marco Buschmann.