Rikonoxximent żgħir lil ommi kemm għal Jum l-Omm u għall-fatt li tagħlaq żmienha għada.
L-aktar mara li emmnet fija minn meta kont tfajjel minn Birkirkara għax-xogħol ta’ risponsabbiltà li nwettaq illum f’Ministeru tant importanti u sensittiv.
Grazzi ta’ kollox Ma u grazzi lill-ommijiet kollha.