Gvern #magħqud, #umli li jisma’ u li jiddeċidi bla dewmien. Illum għall-ewwel darba fl-istorja legali Maltija l-kunċett tal-#femiċidju ġie introdott fil-Kodiċi Kriminali tagħna.
Grazzi Robert Abelatad-direzzjoni u r-rieda politika u grazzi Owen Bonnici tal-ħidma tajba li wettaqna flimkien.
??