Grazzi Fgura tal-laqgħa sabiħa li tajtuna. ??
Inkomplu naħdmu għal-#MaltaFlimkien ?? għax il-futur sabiħ .
Nhar is-26 ta’ Marzu morru u ivvutaw għall-partit li ma jħalli lil ħadd waħdu u warajħ.