14/06/2021

Jum il-festa ta’ Sant Antnin

Ffl-okażżjoni ta’ Jum il-festa ta’ Sant Antnin ġejt inżur lil sħabi tal-Każin tal-istess soċjetà w ippreżentajt iċ-ċekk tal-iskema ‘Achievers’ bil-għan li ż-żgħażagħ tas-soċjeta joqgħodu ‘l bogħod mill-vizzji.  

Continue reading
11/05/2021

Kampanja Jum l-Omm 2021

Jum l-#omm iffakkarna fis-sagriffiċji li jsiru sabiex l-#ulied kollha jkunu kuntenti. Jum l-#omm ma jġibx distinzjoni bejn omm u oħra, kollha joffru #imħabba bla qies. Jum l-#omm iffakkar kemm iż-żminijiet ta’ sfida kif ukoll dawk sbieħ. Jum l-#omm iġib miegħu kuraġġ għal dawk li tilfu l-#ulied jew dawk li kienu hemm għalihom. F’jum l-#omm niċċelebraw il-familja, l-imħabba u l-ħbiberija. Huwa …

Continue reading
11/05/2021

Jum l-Omm 2021

Rikonoxximent żgħir lil ommi kemm għal Jum l-Omm u għall-fatt li tagħlaq żmienha għada. L-aktar mara li emmnet fija minn meta kont tfajjel minn Birkirkara għax-xogħol ta’ risponsabbiltà li nwettaq illum f’Ministeru tant importanti u sensittiv. Grazzi ta’ kollox Ma u grazzi lill-ommijiet kollha.

Continue reading