16/11/2021

Laqgha mal-Prepostu Arcipriet Mons. Louis Suban – Birkirkara

Matul il-ġimgħa kelli l-privileġġ niltaqa’ mal-Prepostu Arcipriet Mons. Louis Suban, li ser ikun qiegħed jieħu l-kariga uffiċjalment fil-11 ta’ #Diċembru. Flimkien iddiskutejna il-#ġid tal-lokal u kif nistgħu naħdmu biex intejbuh. Minn qalbi nawguralu għall-kariga importanti li huwa ġie magħżul biex jaqdi. Ġie wkoll ħdejna l-ħabib Joe Debono Grech li dejjem ħadem bla heda għal #Birkirkara. #Imperatriċi #SantElena

Continue reading
11/11/2021

Aktar kmieni llum ħabbart #emendi fil-liġi tal-Protezzjoni tal-Informatur magħrufa aktar bħala il-#Whistleblower Act

Aktar kmieni llum ħabbart #emendi fil-liġi tal-Protezzjoni tal-Informatur magħrufa aktar bħala il-#Whistleblower Act. Dawn l-emendi ser jkomplu jssaħħu l-#ġustizzja fuq il-postijiet tax-xogħol. Huwa bis-saħħa ta’ liġi bħal din li nkunu nistgħu niżguraw li prattiċi illegali u abbużi fuq il-postijiet tax-#xogħol, li jistgħu jagħmlu ħsara lill-persuni u anke lill-ġid komuni ma jibqgħux moħbija u jiġu investigati. Nħeġġeġ lil kull minn jħoss …

Continue reading
10/10/2021

Inkomplu naħdmu sabiex nagħmlu d-differenza fil-ħajja tan-nies!

Għal ġimgħa oħra l-Prim Ministru Robert Abela u l-Gvern immexxi minnu jerġa jikseb il-fiduċja tal-poplu #Malti. Il-fiduċja tal-elettorat tibqa’ konsistenti għaliex il-Gvern huwa magħqud, bil-għan li jkompli jwettaq il-wegħdiet elettorali tiegħu. Nieħu l-opportunita’ li nifraħ lill-#Kandidati eletti tal-elezzjonijiet li saru lbieraħ mill-#AKL fejn il-Partit Laburista kiseb riżultat pożittiv ieħor. Inħares ‘l quddiem għal aktar ħidma enerġetika u pożittiva fir-reġjun #Tramuntana. …

Continue reading
08/10/2021

Grazzi tal-akkoljenza tagħkom – Coffee Morning Ottubru

Grazzi tal-akkoljenza tagħkom ħbieb, li nkun viċin tagħkom tibqa’ il-prijorita’ tiegħi. Forza waħda ser inkomplu nirnexxu u nissaħħu sabiex taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela inkomplu nkunu l-għażla naturali tal-Maltin u l-Għawdxin . Filwaqt li nassiguraw li f’avvenimenti bħal dawn nieħdu ħsieb xulxin, nħares ‘l quddiem sabiex nerġa niltaqa’ magħkom nhar il-Ħamis, 11 ta’ Novembru għall-coffee morning li jmiss u …

Continue reading
07/10/2021

Intervent – Konferenza tal-Kunsill tal-Ministri tal-#Ġustizzja fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa, fl-Ungerija 

Ilbieraħ ġejt mistieden mill-Ministru Ungeriż għall-Ġustizzja , Varga Judit, sabiex nintervjeni waqt il-Konferenza tal-Kunsill tal-Ministri tal-#Ġustizzja fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa, fl-Ungerija . Ġew diskussi l-isfidi u l-kisbiet relatati mad-#diġitizazzjoni tal-ġustizzja u l-applikazzjoni tal-intelliġenza artifiċjali fis-settur ġudizzjarju. Jiena enfasizzajt fuq il-bżonn li fiċ-ċentru ta’ kull inizjattiva diġitali dejjem nżommu ċ-#ċittadin u li dejjem jiġu mħarsa d-#drittijiet #umani ta’ kulħadd.  

Continue reading
29/09/2021

Awguri ghas-sena skolastika ġdida

Illum it-tfal jerggħu jirritornaw l-iskola, flimkien mal-edukaturi. L-edukazzjoni ngħożżuha għaliex hija ċ-ċavetta sabiex it-tfal tal-ħaddiem jimxu ‘l quddiem. Minn qalbi nawguralhom għal din is-sena skolastika ġdida

Continue reading
21/09/2021

l-Indipendenza tibqa’ waħda mit-tappi vitali fil-miexja għall-ħelsien veru tagħna bħala – Hon Zammit Lewis

F’dawn l-aħħar 20 xahar wettaqna #riformi Kostituzzjonali importanti u li kien hemm bzonnhom, pero’ l-#Indipendenza tibqa’ waħda mit-tappi vitali fil-miexja għall-ħelsien veru tagħna bħala nazzjon sovran. Ejja nibqgħu naħdmu ma’ min hu ta’ rieda tajba u li għalih Malta l-ewwel u qabel kollox . Minn qalbi nawguralkom il-festa t-tajba. #TimMalta #InġedduMaltaFlimkien

Continue reading
20/09/2021

Skompli l-ħidma fill-qasam tall-Ġustizzja – 2 emendi importanti

Wara li f’Ġunju li għadda daħlet fis-seħħ ir-riforma tal-kera’ ilbieraħ ħabbart il-pass li jmiss f’dan il-qasam. Introduzzjoni ta’ #emendi importanti: – Waħda ser tirregola l-ħlasijiet lill-Periti meta jevalwaw residenza jew raba’, – It-tieni waħda ser tippermetti li f’każ li tali evalwazzjoni deġa teżisti mhux ser ikun hemm il-bżonn li terġa ssir iżda tintuża l-istess waħda Dawn l-emendi ser iwasslu għal …

Continue reading
20/09/2021

Inġeddu Malta Flimkien

l-qofol tal-Konferenza tal-Partit Laburista #InġedduMaltaFlimkien ser jintlaħaq il-lejla ġewwa l-MFCC Malta Fairs and Conventions Centre fejn il-Prim Ministru u Mexxej Robert Abela ser jindirizza r-#Rally. B’xorti ħazina u fuq ordni tat-tabib jiena ma nistax inkun magħkom, għalkemm nittama li nirkupra malajr għal aktar ħidma. Ejja nibnu fuq l-opinjonijiet li nġabru waqt din il-#Konferenza biex flimkien inkomplu niġġeddu u naħdmu għal …

Continue reading