08/03/2022

Partit Laburista dejjem emmen fin-nisa

Kien il-Partit Laburista li emmen fin-nisa u tagħhom id-drittjiet mistħoqqa. Għalhekk fuq kollox illum f’Jum il-mara, niċċelebraw dawn il-kisbiet fosthom: – – Il-mara ingħatat id-dritt tal-vot – – L-ewwel mara eletta, Ministru u President – Agatha Barbara – – Il-mara tingħatha l-jgħedd li tkompli bl-istudju tagħha sal-Università – – L-ewwel speaker mara fil-Parlament ta’ Malta – Myriam Spiteri Debono – …

Continue reading
07/03/2022

Zjara lil Vivi – Birkirkara

Illum ġejt inżur lil Vivi, suldat tal-azzar fi distrett. Grazzi tal-appoġġ Vivi #MaltaFlimkien #8distrett #9distrett #snintaħidma #ħidmagħalik #partitlaburista

Continue reading
06/03/2022

Rally TEAM MALTA u Gbir ta’ Fondi

Wara li bi ħġarna nġbarna sabiex nisimgħu d-diskors tal-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela, issa ingħaqadt ma uħud minnkom il-kwartieri għall-ġbir ta’ Fondi. Il-Partit Laburista biss jista jiggarantixxi Futur sabiħ #26taMarzu #MaltaFlimkien

Continue reading
01/03/2022

Merħba kbira lill-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela gewwa Birkirkara

Ilbieraħ ilqajna fostna l-#Karkariżi lill-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela. Il-folla tkelmet ċar! Folla liema bħala Karkariża urit li l-unika soluzzjoni għall-pajjiż huwa il-Partit Laburista fil-Gvern. Ilejla nistedinkom tkunu miegħi fl-istess post għall-ftuħ tal-#kampanja tiegħi. Narakom ħbieb #MaltaFlimkien #26taMarzu #8distrett #9distrett #SnintaĦidma #ĦidmaGħalik

Continue reading
27/02/2022

Okkażżjoni kulturali – Notarial Archives Foundation

Okkażżjoni interessanti ġewwa l-Palazz tal-President (Attard), organizzata minn Notarial Archives Foundation taħt il-patroċinju tal-President ta’ Malta, George Vella. Napprezzaw il-wirt storiku, kulturali u legali minn professjoni tant antika, dik tan-Nutara.  

Continue reading
22/02/2022

Kandidatura Edward Zammit Lewis – Elezzjoni Generali 2022

B’umiltà, fis-26 ta’ Marzu ser nerġa nkun qed nitlob il-fiduċja tagħkom bħala kandidat f’isem il-Partit Laburista fuq it-#tmien u d-#disa‘ distrett. Ser nibqa’ naħdem għal kull wieħed u waħda minnkom mingħajr waqfien. Inkomplu naħdmu flimkien għal rebħa oħra Laburista! Robert Abela | Partit Laburista |Edward Zammit Lewis #MaltaFlimkien #26taMarzu #8distrett #9distrett #SnintaĦidma #ĦidmaGħalik

Continue reading
18/02/2022

Messaġġ ċar li mhux se nipermettu ‘#CyberBullying’ u/jew ‘#CyberStalking‘

Aktar kmieni llum ipparteċipajt f’Konferenza Stampa fejn l-Amministrazzjoni Robert Abela bagħtet messaġġ ċar ili mhux se tħalli lil ħadd jinħeba wara keyboard sabiex jagħmel ‘#CyberBullying’ u/jew ‘#CyberStalking’. Permezz tal-#Abbozz 260 li attwalment jinsab fi stadju ta’ Kumitat, ser jinħoloq #bilanċ bejn il-liberta’ tal-espressjoni u l-protezzjoni tat-tfal, adoloxxenti, u persuni oħra vulnerabbli li qed isofru minn dan it-tip ta’ bullying. Dan …

Continue reading
10/02/2022

Festa San Pawl

Illum niċċelebraw il-#festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl. Kemm hu vera dak li kiteb San Luqa fuq il-poplu tagħna; pajjiż b’#qalb tad-deheb li jgħin lill-ġar tiegħu. Illum aktar minn qatt qabel, ninsab kburi ferm li flimkien bħala #Nazzjon qed negħlbu l-ġlieda tagħna kontra l-pandemija li ħakmet lid-dinja. Nħares ‘l quddiem biex id f’id inkomplu naħdmu sabiex inkomplu nżommu lil din Malta …

Continue reading
08/02/2022

Qrib tagħkom #8distrett #9distrett

Li nkun viċin tagħkom kien, għadu u jibqa’ l-#għan prinċipali tal-ħajja pubblika tiegħi . Aktar tard illum ser inkun qiegħed nerġa niltaqa’ magħkom fl-uffiċċju Distrettwali tiegħi f’#Birkirkara. Narakom! #8distrett #9distrett

Continue reading