23/02/2022

On the side of rule of law – Edward Zammit Lewis

On the side of rule of law – Edward Zammit  Lewis The Abela Administration was able to sustain these foundations even in challenging times and build the fourth pillar, that of the rule of law Published on the Malta Today – 23rd of February 2022   2021 was a year of great challenge and struggle, however, it was also a …

Continue reading
16/12/2021

Investiment Digitali fis-settur tal-Ġustizzja

Aktar kmieni llum għadni kemm ħabbart aktar #investiment #diġitali fis-settur tal-#Ġustizzja. Is-sistemà tal-#onlinefiling tal-Atti Ġudizzjarji ser tkun qed titwessha, ser jiżdidu żewġ kategoriji ġodda fil-Qorti Ċivili, is-sezzjoni tal-Familja u is-sezzjoni tal-Ġurisdizzjoni Volontarja. Dan il-Gvern qiegħed dejjem jkompli juri kemm huwa verament kommess li jkompli jinvesti f’ dan is-settur. Ser nibqa’ kommess li nkompli naħdem sabiex jiġi żgurat illi l-Ġustizzja tkompli …

Continue reading
05/08/2021

Iffirmar ta’ Ftehim bejn l-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati u l-General Workers’ Union (GWU) għax-Xufiera tal-Membri tal-Ġudikatura

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA: Iffirmar ta’ Ftehim bejn l-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati u l-General Workers’ Union (GWU) għax-Xufiera tal-Membri tal-Ġudikatura ​ ​Ġie ffirmat Ftehim bejn l-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati u l-General Workers’ Union (GWU) għax-Xufiera tal-Ġudikanti. Dwar dan il-ftehim il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis qal li dan l-iffirmar se jtejjeb il-kundizzjonijiet għal 67 impjegat u …

Continue reading
05/08/2021

L-awli fil-qrati ta’ Malta u Għawdex issa kollha mgħammra b’teknoloġija diġitali

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA U L-GOVERNANZA L-awli fil-qrati ta’ Malta u Għawdex issa kollha mgħammra b’teknoloġija diġitali   L-awli kollha kemm dawk f’Malta kif ukoll dawk f’Għawdex issa ġew mgħammra bit-teknoloġija neċessarja li ser tagħmilha possibbli li wieħed jixhed u jkun parti minn kawża mingħajr ma jkun fiżikament preżenti fil-binja tal-qorti. Sebgħa u għoxrin awla f’ Malta u tlieta f’Għawdex issa …

Continue reading
11/07/2021

DBRS tfaħħar is-Saltna tad-Dritt u l-Buon Governanza f’pajjiżna u tikkonferma r-rating ta’ Malta bħala A(high) stable

Għal darb’oħra  DBRS « credit-ranking agency » tfaħħar is-Saltna tad-Dritt u l-Buon Governanza f’pajjiżna. Kemm jien kburi bix-xogħol li għamilna u għadna qegħdin nagħmlu bħala Amministrazzjoni Robert Abela.  Dan huwa #GvernGħanNies,il-ħidma tkompli favur kull ċittadin Malti u Għawdxi ! Aqra l-istqarrija ufficjali tal Gvern ta’ Malta: STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA: DBRS tikkonferma r-rating ta’ Malta bħala A(high) stable   L-aġenzija …

Continue reading
28/05/2021

“Hemm bżonn qafas ċar u sod sabiex nipproteġu l-adulti vulnerabbli fil-qasam tal-ġustizzja”

Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis ħa sehem f’Kunsill Ministerjali Informali tal-Ministri għall-Ġustizzja organizzat taħt il-Presidenza Portugiża tal-Kunsill Ewropew, liema laqgħa kienet l-ewwel waħda taħt il-Presidenza Portugiża tal-Kunsill Ewropew. Id-diskussjoni ffukat fuq l-adulti vulnerabbli, id- diġitizzazzjoni tal-ġustizzja u l-proprjejà intelletwali, u l-ġlieda kontra prodotti kontrafatti fis-suq intern. Matul dan kollu, il-Ministru tenna kemm huwa importanti li jkollna sistema …

Continue reading
11/05/2021

Il-pandemija għandha żżid id-determinazzjoni tagħna sabiex aktar minn qabel nindirizzaw kwalunkwe inugwaljanza bejn is-sessi

Il-Ministru Edward Zammit Lewis fetaħ konferenza online organizzata mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) intitolata, “Il-Pandemija tal-COVID-19 u l-Ugwaljanza Bejn is-Sessi”. Din il-konferenza ġiet organizzata biex tikkommemora l-Jum Internazzjonali tal-Mara. Preżenti b’mod virtwali kien hemm mal-230 parteċipant.  Fid-diskors tiegħu l-Ministru Zammit Lewis irrimarka kif Jum il-Mara hija okkażjoni biex infakkru l-progress li ksibna matul dawn l-aħħar snin fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi, …

Continue reading
11/05/2021

Malta tappoġġja l-konklużjonijiet dwar it-tisħiħ fl-applikazzjoni taċ-Charter tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea

Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis attenda b’mod virtwali għall-Kunsill Ministerjali Informali tal-Ministri għall-Ġustizzja. Matul il-kunsill ġew diskussi primarjament, iż-żamma tad-data ta’ komunikazzjoni elettronika, li hija għodda biex tiġi miġġielda l-kriminalità, u t-tisħiħ tal-applikazzjoni taċ-Charter tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea.   Fl-interventi tiegħu l-Ministru Zammit Lewis spjega l-pożizzjoni ta’ Malta dwar iż-żamma tad-data ta’ komunikazzjoni elettronika, li wara s-sentenzi …

Continue reading
11/05/2021

Il-Gvern ikompli jikkonsulta mal-Kummissjoni Venezja

Il-Gvern talab il-parir tal-Kummissjoni Venezja dwar l-emenda legiżlattiva li hi meħtieġa biex jissaħħah id-dritt ta’ smigħ xieraq kif imħares taħt il-Kostituzzjoni ta’ Malta, b’mod li jiġi konsonanti mad-dritt ta’ smigħ xieraq kif imħares taħt il-Konvenzjoni Ewropeja dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.   Il-Gvern emmen li jkun għaqli li jitlob parir ta’ din il-Kummissjoni li hi awtonoma u indipendenti mill-istituzzjonijiet u l-entitajiet f’pajjiżna. …

Continue reading