05/08/2021

Iffirmar ta’ Ftehim bejn l-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati u l-General Workers’ Union (GWU) għax-Xufiera tal-Membri tal-Ġudikatura

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA: Iffirmar ta’ Ftehim bejn l-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati u l-General Workers’ Union (GWU) għax-Xufiera tal-Membri tal-Ġudikatura ​ ​Ġie ffirmat Ftehim bejn l-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati u l-General Workers’ Union (GWU) għax-Xufiera tal-Ġudikanti. Dwar dan il-ftehim il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis qal li dan l-iffirmar se jtejjeb il-kundizzjonijiet għal 67 impjegat u …

Continue reading
05/08/2021

L-awli fil-qrati ta’ Malta u Għawdex issa kollha mgħammra b’teknoloġija diġitali

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA U L-GOVERNANZA L-awli fil-qrati ta’ Malta u Għawdex issa kollha mgħammra b’teknoloġija diġitali   L-awli kollha kemm dawk f’Malta kif ukoll dawk f’Għawdex issa ġew mgħammra bit-teknoloġija neċessarja li ser tagħmilha possibbli li wieħed jixhed u jkun parti minn kawża mingħajr ma jkun fiżikament preżenti fil-binja tal-qorti. Sebgħa u għoxrin awla f’ Malta u tlieta f’Għawdex issa …

Continue reading
11/07/2021

DBRS tfaħħar is-Saltna tad-Dritt u l-Buon Governanza f’pajjiżna u tikkonferma r-rating ta’ Malta bħala A(high) stable

Għal darb’oħra  DBRS « credit-ranking agency » tfaħħar is-Saltna tad-Dritt u l-Buon Governanza f’pajjiżna. Kemm jien kburi bix-xogħol li għamilna u għadna qegħdin nagħmlu bħala Amministrazzjoni Robert Abela.  Dan huwa #GvernGħanNies,il-ħidma tkompli favur kull ċittadin Malti u Għawdxi ! Aqra l-istqarrija ufficjali tal Gvern ta’ Malta: STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA: DBRS tikkonferma r-rating ta’ Malta bħala A(high) stable   L-aġenzija …

Continue reading
28/05/2021

“Hemm bżonn qafas ċar u sod sabiex nipproteġu l-adulti vulnerabbli fil-qasam tal-ġustizzja”

Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis ħa sehem f’Kunsill Ministerjali Informali tal-Ministri għall-Ġustizzja organizzat taħt il-Presidenza Portugiża tal-Kunsill Ewropew, liema laqgħa kienet l-ewwel waħda taħt il-Presidenza Portugiża tal-Kunsill Ewropew. Id-diskussjoni ffukat fuq l-adulti vulnerabbli, id- diġitizzazzjoni tal-ġustizzja u l-proprjejà intelletwali, u l-ġlieda kontra prodotti kontrafatti fis-suq intern. Matul dan kollu, il-Ministru tenna kemm huwa importanti li jkollna sistema …

Continue reading
11/05/2021

Il-pandemija għandha żżid id-determinazzjoni tagħna sabiex aktar minn qabel nindirizzaw kwalunkwe inugwaljanza bejn is-sessi

Il-Ministru Edward Zammit Lewis fetaħ konferenza online organizzata mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) intitolata, “Il-Pandemija tal-COVID-19 u l-Ugwaljanza Bejn is-Sessi”. Din il-konferenza ġiet organizzata biex tikkommemora l-Jum Internazzjonali tal-Mara. Preżenti b’mod virtwali kien hemm mal-230 parteċipant.  Fid-diskors tiegħu l-Ministru Zammit Lewis irrimarka kif Jum il-Mara hija okkażjoni biex infakkru l-progress li ksibna matul dawn l-aħħar snin fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi, …

Continue reading
11/05/2021

Malta tappoġġja l-konklużjonijiet dwar it-tisħiħ fl-applikazzjoni taċ-Charter tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea

Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis attenda b’mod virtwali għall-Kunsill Ministerjali Informali tal-Ministri għall-Ġustizzja. Matul il-kunsill ġew diskussi primarjament, iż-żamma tad-data ta’ komunikazzjoni elettronika, li hija għodda biex tiġi miġġielda l-kriminalità, u t-tisħiħ tal-applikazzjoni taċ-Charter tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea.   Fl-interventi tiegħu l-Ministru Zammit Lewis spjega l-pożizzjoni ta’ Malta dwar iż-żamma tad-data ta’ komunikazzjoni elettronika, li wara s-sentenzi …

Continue reading
11/05/2021

Il-Gvern ikompli jikkonsulta mal-Kummissjoni Venezja

Il-Gvern talab il-parir tal-Kummissjoni Venezja dwar l-emenda legiżlattiva li hi meħtieġa biex jissaħħah id-dritt ta’ smigħ xieraq kif imħares taħt il-Kostituzzjoni ta’ Malta, b’mod li jiġi konsonanti mad-dritt ta’ smigħ xieraq kif imħares taħt il-Konvenzjoni Ewropeja dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.   Il-Gvern emmen li jkun għaqli li jitlob parir ta’ din il-Kummissjoni li hi awtonoma u indipendenti mill-istituzzjonijiet u l-entitajiet f’pajjiżna. …

Continue reading
11/05/2021

Imħabbra emenda fl-Att dwar it-Trattament tal-Annimali

Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis, il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd, l-Ikel u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u l-Kummissarju għall-Ħarsien tal-Annimali Alison Bezzina ħabbru emenda fl-Att dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali.   Il-Ministru Zammit Lewis ta sfond ta’ għalfejn inħass il-bżonn ta’ din l-emenda. Kien fit-22 ta’ Frar 2021 meta ngħatat sentenza fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta), fejn l-akkużat instab ħati talli serjament …

Continue reading
11/05/2021

Malta rnexxielha tiggarantixxi l-inklużjoni interkulturali, anke fi żmien il-pandemija

Matul laqgħa informali dwar il-politika ta’ integrazzjoni organizzata mill-Presidenza Portugiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis sostna li pandemija dinjija bħalma hi l-Covid-19 hija ta’ sfida għas-suq tax-xogħol, għall-integrazzjoni, kif ukoll għall-aċċess għall-ġustizzja. Semma li minkejja li kienu u għadhom żminijiet ta’ sfida, Malta rnexxielha tibqa’ għaddejja b’inklużjoni interkulturali b’mod gradwali fejn jidħlu persuni barranin …

Continue reading
11/05/2021

Insaħħu lill-Ħaddiem: “Il-ħaddiema kollha tal-Qorti huma essenzjali fl-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja” – il-Ministru Edward Zammit Lewis

Il-Ministru Edward Zammit Lewis iltaqa’ mal-ħaddiema u mal-ġudikanti tal-Qrati ta’ Malta. Din kienet l-ewwel żjara li l-ministru kellu ma’ Eunice Grech Fiorini, li ser tidħol fil-kariga ta’ kap eżekuttiv tal-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qorti b’effett minn Mejju 2021.    Fiż-żjara tiegħu, il-ministru rrimarka li l-ħidma fil-qrati tagħna waqt il-pandemija baqgħet għaddejja. L-għan prinċipali, anke waqt il-pandemija, baqa’ l-aċċess għas-sistema tal-ġustizzja. F’pajjiżna, il-Qorti …

Continue reading