21/12/2021

Rigal b’Imħabba

Inizzjattiva ħelwa u effettiva minn mart il-Prim Ministru Dr Lydia Abela sabiex permezz ta’ rigali mill-pubbliku inferħu lil dawk anqas ixxurtjati minna. L-istaff tal-Ministeru li jiena responsabbli għalih wettaq ukoll il-parti tiegħu. Grazzi lil Dr Abela u lill-istaff tiegħi ta’ dan il-ħsieb ferm nobbli. Inħeġġeġ li f’dan iż-żmien tant sabiħ ta’ festi naħsbu f’ħaddieħor.

Continue reading
19/12/2021

Villaġġ tal-Milied fl-istazzjon ta’ #Birkirkara

Kmieni dalgħodu attendejt il-villaġġ tal-Milied fl-istazzjon ta’ #Birkirkara imtella u organizzat mill-Il-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara. Grazzi lis-Sindku Joanne Debono Grech u lil Kaylocke Buhagiar l-kumplament tal-kunsilliera Karkariżi tal-ħidma tagħhom. Villaġġ fejn it-talent Karkariż spikka speċjalment dak magħmul bl-idejn li jipromwovi l-wirt Kulturali Malti.

Continue reading
18/12/2021

Skambju tal-Awgurju għas-sena 2022

awguri

Ta’ privileġġ u ta’ dover li llum żort lill-President ta’ Malta flimkien Mal-PM Robert Abela fl-iskambju tal-awgurju. Tiftakar f’sena ta’ ħidma bla heda u fl-isfidi ġodda fis-sena 2022. Lesti ghalihom

Continue reading
16/12/2021

Investiment Digitali fis-settur tal-Ġustizzja

Aktar kmieni llum għadni kemm ħabbart aktar #investiment #diġitali fis-settur tal-#Ġustizzja. Is-sistemà tal-#onlinefiling tal-Atti Ġudizzjarji ser tkun qed titwessha, ser jiżdidu żewġ kategoriji ġodda fil-Qorti Ċivili, is-sezzjoni tal-Familja u is-sezzjoni tal-Ġurisdizzjoni Volontarja. Dan il-Gvern qiegħed dejjem jkompli juri kemm huwa verament kommess li jkompli jinvesti f’ dan is-settur. Ser nibqa’ kommess li nkompli naħdem sabiex jiġi żgurat illi l-Ġustizzja tkompli …

Continue reading
11/12/2021

Kunsill tal-Ministri responsabi mill-ġustizzja – Brussell

Fil-Kunsill tal-Ministri lbierah ġewwa Brussell, iddiskutejna temi bħal strateġija post-covid għall-ġustizzja, diġitalizzazjoni tas-settur u fuq li nikkoperaw aktar fil-ġlieda kontra r-reat tal-mibgħeda u diskors ta’ mibgħeda. Ikkontribwejt għan-nom ta’ Malta filwaqt li ħadt gost nitkellem mall-Kummissarju Reynders sabiex inkomplu nsaħħu r-reputazzjoni barra minn xtutna. Ħadt l-opportunità li nawgura lill-Ministru Feredali Germaniż ġdid Marco Buschmann.

Continue reading
23/11/2021

Laqgha mall-President Emeritu Marie-Louise Coleiro Preca rigward il-kuncett tar- #RestorativeJustice

Aktar kmieni illum iddiskutejt mal-Eċċellenza tagħha, il-President Emeritu Marie-Louise Coleiro Preca il-kunċett tar-#RestorativeJustice, suġġett interessanti li fil-futur qarib ser nesplorawflimkien bħala Ministeru u Fondazzjoni The Malta Foundation for the Wellbeing of Society, bl-għan li naħdmu sabiex tinbidel il-#mentalità u l-#kultura fuq dan is-suġġett.

Continue reading
21/11/2021

#thepresidentssolidarityfunrun

Wara li minħabba l-#pandemija #ThePresidentsSolidarityFunRun kellha tiġi posposta, illum Malta ser terġa’ tingħaqad b’differenza sabiex jiġi assigurat li l-protokolli kollha jiġu mħarsa. Sfortunatament għadni ma rkuprajtx biżżejjed biex inkun preżenti fiżikament magħkom pero’ ser insegwi bi ħġari. Li nara l-poplu Malti magħqud għal dan l-#għan #nobbli tkompli tagħmilni kburi li jien Malti . Ejja ningħaqdu u nkomplu nieħdu ħsieb xulxin …

Continue reading
16/11/2021

Laqgha mal-Prepostu Arcipriet Mons. Louis Suban – Birkirkara

Matul il-ġimgħa kelli l-privileġġ niltaqa’ mal-Prepostu Arcipriet Mons. Louis Suban, li ser ikun qiegħed jieħu l-kariga uffiċjalment fil-11 ta’ #Diċembru. Flimkien iddiskutejna il-#ġid tal-lokal u kif nistgħu naħdmu biex intejbuh. Minn qalbi nawguralu għall-kariga importanti li huwa ġie magħżul biex jaqdi. Ġie wkoll ħdejna l-ħabib Joe Debono Grech li dejjem ħadem bla heda għal #Birkirkara. #Imperatriċi #SantElena

Continue reading
11/11/2021

Aktar kmieni llum ħabbart #emendi fil-liġi tal-Protezzjoni tal-Informatur magħrufa aktar bħala il-#Whistleblower Act

Aktar kmieni llum ħabbart #emendi fil-liġi tal-Protezzjoni tal-Informatur magħrufa aktar bħala il-#Whistleblower Act. Dawn l-emendi ser jkomplu jssaħħu l-#ġustizzja fuq il-postijiet tax-xogħol. Huwa bis-saħħa ta’ liġi bħal din li nkunu nistgħu niżguraw li prattiċi illegali u abbużi fuq il-postijiet tax-#xogħol, li jistgħu jagħmlu ħsara lill-persuni u anke lill-ġid komuni ma jibqgħux moħbija u jiġu investigati. Nħeġġeġ lil kull minn jħoss …

Continue reading