11/07/2021

DBRS tfaħħar is-Saltna tad-Dritt u l-Buon Governanza f’pajjiżna u tikkonferma r-rating ta’ Malta bħala A(high) stable

Għal darb’oħra  DBRS « credit-ranking agency » tfaħħar is-Saltna tad-Dritt u l-Buon Governanza f’pajjiżna. Kemm jien kburi bix-xogħol li għamilna u għadna qegħdin nagħmlu bħala Amministrazzjoni Robert Abela.  Dan huwa #GvernGħanNies,il-ħidma tkompli favur kull ċittadin Malti u Għawdxi ! Aqra l-istqarrija ufficjali tal Gvern ta’ Malta: STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA: DBRS tikkonferma r-rating ta’ Malta bħala A(high) stable   L-aġenzija …

Continue reading
14/06/2021

Jum il-festa ta’ Sant Antnin

Ffl-okażżjoni ta’ Jum il-festa ta’ Sant Antnin ġejt inżur lil sħabi tal-Każin tal-istess soċjetà w ippreżentajt iċ-ċekk tal-iskema ‘Achievers’ bil-għan li ż-żgħażagħ tas-soċjeta joqgħodu ‘l bogħod mill-vizzji.  

Continue reading
28/05/2021

“Hemm bżonn qafas ċar u sod sabiex nipproteġu l-adulti vulnerabbli fil-qasam tal-ġustizzja”

Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis ħa sehem f’Kunsill Ministerjali Informali tal-Ministri għall-Ġustizzja organizzat taħt il-Presidenza Portugiża tal-Kunsill Ewropew, liema laqgħa kienet l-ewwel waħda taħt il-Presidenza Portugiża tal-Kunsill Ewropew. Id-diskussjoni ffukat fuq l-adulti vulnerabbli, id- diġitizzazzjoni tal-ġustizzja u l-proprjejà intelletwali, u l-ġlieda kontra prodotti kontrafatti fis-suq intern. Matul dan kollu, il-Ministru tenna kemm huwa importanti li jkollna sistema …

Continue reading
11/05/2021

Il-pandemija għandha żżid id-determinazzjoni tagħna sabiex aktar minn qabel nindirizzaw kwalunkwe inugwaljanza bejn is-sessi

Il-Ministru Edward Zammit Lewis fetaħ konferenza online organizzata mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) intitolata, “Il-Pandemija tal-COVID-19 u l-Ugwaljanza Bejn is-Sessi”. Din il-konferenza ġiet organizzata biex tikkommemora l-Jum Internazzjonali tal-Mara. Preżenti b’mod virtwali kien hemm mal-230 parteċipant.  Fid-diskors tiegħu l-Ministru Zammit Lewis irrimarka kif Jum il-Mara hija okkażjoni biex infakkru l-progress li ksibna matul dawn l-aħħar snin fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi, …

Continue reading
11/05/2021

Malta tappoġġja l-konklużjonijiet dwar it-tisħiħ fl-applikazzjoni taċ-Charter tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea

Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis attenda b’mod virtwali għall-Kunsill Ministerjali Informali tal-Ministri għall-Ġustizzja. Matul il-kunsill ġew diskussi primarjament, iż-żamma tad-data ta’ komunikazzjoni elettronika, li hija għodda biex tiġi miġġielda l-kriminalità, u t-tisħiħ tal-applikazzjoni taċ-Charter tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea.   Fl-interventi tiegħu l-Ministru Zammit Lewis spjega l-pożizzjoni ta’ Malta dwar iż-żamma tad-data ta’ komunikazzjoni elettronika, li wara s-sentenzi …

Continue reading
11/05/2021

Il-Gvern ikompli jikkonsulta mal-Kummissjoni Venezja

Il-Gvern talab il-parir tal-Kummissjoni Venezja dwar l-emenda legiżlattiva li hi meħtieġa biex jissaħħah id-dritt ta’ smigħ xieraq kif imħares taħt il-Kostituzzjoni ta’ Malta, b’mod li jiġi konsonanti mad-dritt ta’ smigħ xieraq kif imħares taħt il-Konvenzjoni Ewropeja dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.   Il-Gvern emmen li jkun għaqli li jitlob parir ta’ din il-Kummissjoni li hi awtonoma u indipendenti mill-istituzzjonijiet u l-entitajiet f’pajjiżna. …

Continue reading