Kienet l-Amministrazzjoni Robert Abela li investit bi sħiħ f’#Ġustizzja Effettiva u fil-ħin. Bil-fiduċja tagħkom bħala Ministru għall-Ġustizzja u Governanza ⚖️ wettaqt #Riformi Istituzżjonali u Kostituzzjonali bla preċedent.
Kommessi li nkomplu naħdmu sabiex is-sistema Ġudizzjarja tagħna tkompli tirriforma ruħha u kull min jiġi bżonn is-servizz tal-Ġustizzja jaċċerta ruħu li ser jingħatalu servizz effiċjenti, trasparenti u ġust.